Những điều cần biết khi đi vay hoàn vốn là gì?

vay hoàn vốn là gì

Phương thức vay hoàn vốn là gì? Những quy định khi vay hoàn vốn và lãi suất cho vay như thế nào? Cùng wikibank.top tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Quy định hoàn trả vốn và lãi cho vay gián tiếp

Hiện nay, Quy chế cho vay gián tiếp, hỗ trợ vay tiền nhanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là “Quy chế”) được ban hành kèm theo Quyết định 07/QĐ-HĐTV ngày 24/10/2019 của Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đáp ứng đủ điều kiện tại  Quy chế sẽ được Quỹ cho vay gián tiếp. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm hoàn trả vốn và lãi cho vay gián tiếp theo Hợp đồng cho vay gián tiếp.

Ngoài ra, theo Điều 17 của Quy chế, trách nhiệm hoàn trả vốn và lãi cho vay gián tiếp cũng được quy định như sau:

– Ngân hàng có nghĩa vụ hoàn trả cho Quỹ đầy đủ gốc và lãi của khoản cho vay gián tiếp đúng thời hạn vào tài khoản của Quỹ ghi tại Hợp đồng cho vay gián tiếp.

+ Nếu DNNVV trả gốc, lãi cho ngân hàng vào đúng thời hạn ngân hàng phải trả Quỹ mà ngân hàng không kịp chuyển trả Quỹ trong ngày thì việc trả gốc, lãi được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

+ Nếu ngày đến hạn trả gốc và lãi trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, Tết, việc trả gốc và lãi được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo nhưng lãi chỉ tính đến ngày trả nợ gốc, lãi ghi tại Hợp đồng cho vay gián tiếp.

Lãi của khoản cho vay gián tiếp = Lãi suất cho vay gián tiếp (x) Số vốn cho vay gián tiếp ngân hàng nhận thực tế (x) với số ngày nhận vốn thực tế của ngân hàng (:) 365 ngày;

+ Ngân hàng được nhận phí cho vay gián tiếp vào ngày ngân hàng chuyển trả lãi cho vay gián tiếp cho Quỹ. Phí cho vay gián tiếp được khấu trừ từ tiền lãi cho vay DNNVV mà ngân hàng trả cho Quỹ.

– Nếu khoản cho vay gián tiếp đã được Quỹ chuyển vốn nhưng ngân hàng không giải ngân cho DNNVV, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng nhận được vốn từ Quỹ, ngân hàng có trách nhiệm thông báo tới Quỹ và chuyển trả Quỹ đầy đủ phần vốn ngân hàng không giải ngân cho DNNVV.

Quá thời hạn nêu trên, ngân hàng phải chịu lãi của khoản cho vay gián tiếp theo công thức nêu trên đối với phần vốn ngân hàng không giải ngân.

– Nếu ngân hàng nhận được vốn từ Quỹ nhưng ngân hàng chậm giải ngân cho DNNVV theo dự kiến tại giấy đề nghị giải ngân, ngân hàng phải chịu lãi của khoản cho vay gián tiếp theo công thức trên cho số ngày ngân hàng chưa giải ngân cho DNNVV.

vay hoàn vốn là gì

Lưu ý: 

– Nếu thông qua việc giám sát, Quỹ phát hiện DNNVV sử dụng vốn vay sai mục đích, không đáp ứng được các điều kiện cho vay, Quỹ yêu cầu ngân hàng thu hồi nợ cho vay gián tiếp đối với DNNVV trước hạn. Đồng thời,ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả cho Quỹ toàn bộ số vốn cho vay gián tiếp đã nhận và lãi vay (tính đến ngày thông báo) trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Quỹ. 

Nếu ngân hàng không hoàn trả cho Quỹ toàn bộ số vốn cho vay gián tiếp đã nhận và lãi vay nói trên, ngân hàng phải chịu thêm một khoản lãi quá hạn được tính như sau:

Lãi suất quá hạn = 150% lãi suất cho vay trong hạn (x) Nợ gốc hoặc lãi chậm trả của khoản vay đó (x) Số ngày thực tế bị quá hạn (:) 365 ngày.

– Nếu ngân hàng không trả một phần hay toàn bộ phần gốc hoặc lãi của bất kỳ khoản cho vay gián tiếp nào khi đến hạn, ngân hàng phải chịu thêm một khoản lãi quá hạn được tính như sau:

Khoản lãi quá hạn = 150% lãi suất cho vay trong hạn (x) Nợ gốc hoặc lãi chậm trả của khoản vay đó (x) Số ngày thực tế bị quá hạn tính từ ngày đến hạn trả gốc hoặc lãi của khoản vay đến ngày thực tế trả được gốc hoặc lãi của khoản vay đó (:) 365 ngày.

– Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày khoản cho vay gián tiếp đến hạn thanh toán và hai bên không có thỏa thuận nào khác nếu ngân hàng không thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi, Quỹ sẽ gửi thông báo về việc chậm thanh toán sang ngân hàng.

2. Thông tin về trả nợ và thu hồi nợ trước hạn

Ngân hàng được chủ động cho DNNVV trả nợ trước hạn và DNNVV được quyền đề nghị trả nợ trước hạn, được ngân hàng chấp thuận trả trước hạn trong vòng không quá 05 ngày làm việc và không chịu bất cứ khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn.

Kể từ ngày khoản tiền trả nợ trước hạn của DNNVV được chuyển vào tài khoản của ngân hàng, trong vòng 03 ngày làm việc ngân hàng có trách nhiệm chuyển trả đầy đủ nợ gốc và lãi thực tế phát sinh cho Quỹ (đã khấu trừ phí cho vay gián tiếp). Nếu quá thời hạn trên, ngân hàng phải chịu thêm một khoản lãi quá hạn = 150% lãi suất cho vay trong hạn (x) Số tiền chậm chuyển trả (x) Số ngày thực tế chậm chuyển trả (:) 365 ngày.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng chuyển trả đầy đủ nợ gốc và lâu thực tế phát sinh cho Quỹ, ngân hàng gửi Quỹ báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV.

Trường hợp ngân hàng chủ động thực hiện thu hồi nợ trước hạn đối với khoản vay của DNNVV, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày thu hồi nợ trước hạn, ngân hàng có trách nhiệm chuyển trả nợ gốc và nợ lãi phát sinh (bao gồm lãi trong hạn và lãi quá hạn) mà ngân hàng thu hồi được của DNNVV cho Quỹ (đã khấu trừ phí cho vay gián tiếp) và gửi Quỹ báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ngân hàng chuyển trả đầy đủ nợ gốc và lãi thực tế phát sinh cho Quỹ.

vay hoàn vốn là gì

3. Quy định gia hạn nợ với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Điều 16 của Quy chế quy định nếu DNNVV có nhu cầu được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ để phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh, phù hợp với dòng tiền cũng như tình hình tài chính của DNNVV, ngân hàng được chủ động chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay của kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận (bao gồm cả trường hợp không thay đổi về số kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận), thời hạn cho vay không thay đổi. 

Trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ngân hàng ra quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, ngân hàng phải có Báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV gửi Quỹ.

vay hoàn vốn là gì

Lưu ý: Nếu khoản vay của DNNVV cần gia hạn nợ, làm kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay, vượt quá thời hạn cho vay đã thỏa thuận, ngân hàng phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ đối với khoản vay của DNNVV gửi Quỹ (Báo cáo bất thường và biên bản làm việc giữa ngân hàng với DNNVV).

– Sau khi nhận được văn bản đề nghị của ngân hàng, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Quỹ trả lời bằng văn bản gửi đến ngân hàng về việc chấp thuận/ từ chối gia hạn nợ đối với khoản vay của DNNVV;

– Các khoản cho vay gián tiếp có thể được gia hạn nợ để phù hợp với khả năng trả nợ của DNNVV, tuy nhiên tổng thời gian vay vốn không được quá 07 năm. 

Ngoài ra để được tiếp cận các dịch vụ tài chính dễ dàng hơn, bạn có thể lựa chọn các app vay tiền online bảo mật cao, duyệt nhanh nhất hiện nay.

Như vậy wikibank.top đã thông tin đến bạn về hình thức vay hòan vốn là gì cùng những quy định xoay quanh hình thức này, những lưu ý dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn và có thể lựa chọn những địa chỉ vay vốn phù hợp.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *