Cập nhật mẫu giấy vay tiền viết tay mới nhất 2023

mẫu giấy vay tiền viết tay

Mẫu giấy vay tiền viết tay là gì? Làm sao để viết? Giấy viết tay có hiệu lực không? Tùy mỗi loại hợp đồng mà sẽ có hình thức, nội dung, quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Cùng wikibank.top tìm hiểu mẫu giấy vay tiền viết tay này nhé!

1. Hợp đồng là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 thì Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Có một số loại hợp đồng thông dụng chứng ta thường bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày có thể kể đến như sau:

  • Hợp đồng mua bán tài sản (được quy định tại Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015)
  • Hợp đồng vay tài sản (được quy định tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015)
  • Hợp đồng thuê tài sản (được quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015)
  • Hợp đồng về quyền sử dụng đất (được quy định tại Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015)
  • Hợp đồng dịch vụ (được quy định tại Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015)
  • Hợp đồng ủy quyền (được quy định tại Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015)
  • Hợp đồng lao động (được quy định tại Bộ luật Lao động 2019)
  • Hợp đồng xuất nhập khẩu (được quy định tại Luật Thương mại 2005)
mẫu giấy vay tiền viết tay

2. Mẫu giấy vay tiền viết tay có thế chấp

Khi bên vay tiền (tạm gọi là bên A) và bên cho vay tiền (tạm gọi là bên B) thỏa thuận cùng nhau làm hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản thì cả hai bên sẽ phải chuẩn bị một biên bản pháp lý bao gồm thông tin chi tiết về thân thế của người vay và người cho vay, điều kiện tài chính, khối tài sản sở hữu và những hạng mục liên quan khác như lãi và thời gian vay…

Mẫu giấy hay bản hợp đồng này phải nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả bên vay và bên cho vay. Hợp đồng cho vay tiền, hỗ trợ vay tiền nhanh, giấy cho vay tiền là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất. Đây chính là mẫu giấy vay tiền có thế chấp tài sản có giá trị pháp lý và là cơ sở giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra sau này.

Bên vay và bên cho vay phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ về năng lực hành vi dân sự và tự nguyện xác lập giao dịch này.

Mục đích sử dụng tiền của bên vay (bên A) cũng như các phần nội dung của biên bản hợp đồng như quy định tiền lãi, thời gian thanh toán nợ, vv… phải tuân thủ pháp luật và thuần phong mỹ tục.

Mẫu giấy/Hợp đồng phải được tiến hành trên tinh thần tự nguyện của cả bên vay và bên cho vay.

mẫu giấy vay tiền viết tay

Khi thực hiện hợp đồng vay tiền thế chấp xe máy, các bên cần chú ý cân nhắc một số điều sau đây:

+ Bên vay tiền cần xác định khả năng trả nợ theo cam kết trên giấy vay.

+ Cân nhắc khi một trong hai không tuân thủ theo thỏa thuận ghi trong giấy vay tiền.

+ Giấy vay tiền cá nhân không cần công chứng, nhưng phải đảm bảo tính pháp lý. Nếu có thể nên công chứng để nâng cao mức độ an toàn, đảm bảo quyền lợi.

+ Giấy vay tiền cá nhân không công chứng nhưng đầy đủ thông tin cần thiết thì vẫn đủ tính pháp lý để khởi kiện.

+ Trong giấy vay tiền nếu ghi là vô thời hạn thì có nghĩa là bên cho vay có thể đòi bắt cứ lúc nào.

3. Hướng dẫn làm mẫu giấy vay tiền viết tay có thế chấp

Biên bản hợp đồng cho vay tiền có thế chấp tài sản có thể được soạn thảo bằng tay hay được in ra từ bản đánh máy, các hạng mục thông tin của bên cho vay và bên vay tiền phải được liệt kê rõ ràng trong bản hợp đồng, rà soát lại kỹ càng trước khi đặt bút ký. Bản hợp đồng phải sạch sẽ, không bị hư hại hay mất một phần nào đó.

mẫu giấy vay tiền viết tay

Dưới đây là một mẫu giấy vay tiền viết tay có thế chấp cơ bản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20 …., tại ……..

Chúng tôi gồm có:

Tôi tên  là …………………………., sinh năm: …, CMND số: ……………………… do Công an ………………….. cấp ngày ……………….

và vợ là bà …………………………………, sinh năm: …, CMND số: ……………………….. do Công an … cấp ngày  ………………………

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Vợ/chồng tôi có vay của:

Ông/bà …………………. , sinh năm: ………, CMND số: ……………………….. do Công an …………………………. cấp ngày ……

và vợ là bà ………….., sinh năm: ……….., CMND số: ………………………. do Công an ……………………… cấp ngày ………,

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………….. số tiền sau:

Số tiền cho vay: …….. đồng (………. đồng) tiền Việt Nam;

Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

Mục đích sử dụng tiền vay: …

Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày …../…/… chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà … theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà …… và trước pháp luật về việc vay tiền này.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là :…… cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là …..từ ông/bà………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay

(Tự viết giấy và ký tên, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của wikibank.top về mẫu giấy vay tiền viết tay và các thông tin pháp lý liên quan. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích, chúc bạn tham khảo và áp dụng thành công.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *