Hướng dẫn làm giấy cam kết trả nợ viết tay mới nhất 2023

giấy cam kết trả nợ viết tay

Giấy cam kết trả nợ viết tay có hiệu lực như thế nào? Nghĩa vụ người vay và lãi suất ra sao? Cùng wikibank.top tìm hiểu ngay bài viết sau đây.

Về vấn đề này, wikibank.top thông tin đến bạn như sau:

1. Giấy cam kết trả nợ viết tay có hiệu lực không?

Tại Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

– Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

– Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

– Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Theo quy định trên thì việc vay tiền nhanh có thể được thực hiện qua các hình thức như hợp đồng, giấy viết tay, lời nói,…

Bên cạnh đó, tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 có đề cập đến hợp đồng vay tài sản như sau:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Cụ thể, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

– Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Như vậy, giấy vay tiền là một dạng của hợp đồng vay tài sản và để giấy vay tiền viết tay hợp pháp thì phải đảm bảo các điều kiện nêu trên.

Đối với hợp đồng vay tiền thì luật cũng không có yêu cầu phải công chứng chứng thực.

Nếu giấy vay tiền viết tay hợp pháp thì người cho vay hoàn toàn có thể lấy lại tiền khi đến hạn.

giấy cam kết trả nợ viết tay

2. Nội dung giấy cam kết trả nợ viết tay

Giấy vay tiền viết tay có thể được xem là 1 dạng hợp đồng vay tài sản và các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.

Hợp đồng có thể có các nội dung sau đây:

– Đối tượng của hợp đồng;

– Số lượng, chất lượng;

– Giá, phương thức thanh toán;

– Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phương thức giải quyết tranh chấp.

giấy cam kết trả nợ viết tay

3. Nghĩa vụ của người đi vay 

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

– Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015;

– Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Lãi suất đối với giấy cam kết trả nợ viết tay

Lãi suất vay trong giấy cam kết trả nợ viết tay do các bên thỏa thuận.

– Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

– Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

– Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ.

(Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015)

5. Hướng dẫn mẫu giấy cam kết trả nợ viết tay mới nhất 2023

* Mẫu Giấy cho vay tiền

giấy cam kết trả nợ viết tay
giấy cam kết trả nợ viết tay

Lưu ý: Mẫu giấy cam kết trả nợ viết tay nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. 

Bên cạnh việc vay tiền bằng giấy cam kết trả nợ viết tay, bạn cũng có thể vay tiền online nhanh chóng và dễ dàng thông qua các ứng dụng cho vay uy tín và bảo mật.

Trên đây là những thông tin cũng như hướng dẫn viết giấy cam kết trả nợ viết tay wikibank.top gửi đến bạn. Hy vọng giúp bạn có nhiều lựa chọn khi thực hiện vay vốn và nắm rõ các quy định pháp luật.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *